Carreira profesional


04-03-2019

foto  Carrera Profesional

En documento anexo, tal como se vos informara en datas pasadas, se remite copia de escrito dirixido ao Conselleiro de Facenda, asinado polas diferentes Asociacións do Grupo A relacionadas, no que se fai constar o noso malestar e desacordo coas condicións nas que se desenvolve a Carreira profesional pola vía extraordinaria, así como a solicitude dunha apertura de diálogo que nos leve a un entendemento neste senso.

 

Fotografías:

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  C/ Echegaray nº 10 2º Izda. - Pontevedra
36002 - Pontevedra