Solicitude ante Función Pública, adopción medidas preventivas fronte C


11-03-2020

foto  Solicitud ante Función Pública, adopción medidas preventivas frente Covid 19

 

No día de onte, desde o Sindicato de empregados públicos de Galicia (SEPGA), remitiuse un escrito á Dirección Xeral da Función Pública co obxecto de que a administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia tome con urxencia as medidas profilácticas necesarias para minimizar ou reducir en todo o posible o risco de circulación e transmisión viral nos espazos de traballo e de atención ao público

 

 

Xuntamos o escrito para o voso coñecemento  

Fotografías:

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra