SOLICITUDE VACINACIÓN AOS INSPECTORES VETERINARIOS


12-03-2021

foto  SOLICITUD VACUNACIÓN A LOS INSPECTORES VETERINARIOS

Informámosvos que, en datas pasadas vía rexistro, elevamos un documento dirixido á directora  xeral de  saúde pública na que, considerando o noso carácter sanitario e de risco pola exposición a que nos vemos sometidos no normal desenvolvemento do noso traballo, SOLICITAMOS inclúase aos profesionais veterinarios desta administración entre os grupos de risco fronte á  COVID19 e por tanto, como profesión a priorizar na aplicación da vacina.

Fotografías:

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  C/ Echegaray nº 10 2º Izda. - Pontevedra
36002 - Pontevedra