NOVAS DA FUNCION PUBLICA DE INTERESE PARA VETERINARIOS


18-05-2021

foto  NOTICIAS DE LA FUNCION PÚBLICA DE INTERÉS PARA VETERINARIOS

REUNIÓN  ASVEF CON FP.
DX FP José María Barreiro


CONCURSO DE TRASLADOS

Trasladouse en varias ocasións a necesidade urxente dun concurso da escala veterinaria posto que o último concurso data de 2012, é dicir vai para 10 anos. Por tanto, esta cuestión se volve reiterar, indicando que os que accederon na oposición do 2005 aínda non tiveron concurso, que estas cuestións parecen un lastre na profesión veterinaria e que estamos camiño de repetir situacións do pasado na que os funcionarios que accederon mediante as oposicións de 1993 non concursaron ata o ano 2012.

En realidade, indícannos, a cuestión da pandemia atrasou un concurso sobre o que se realizaron alegacións a principios do ano 2020; en calquera caso, indícanos que se atopan pendentes da  RPT da Consellería de  Sanidade sobre a que está a esperar recibir noticias, pero que parece que non acaba de formalizarse.

Ante a nosa pregunta de concreción acerca dunha data de convocatoria do concurso indica que espera que, sería en maio ou como moi tarde en xuño. Estaremos atentos, aínda que nestas cuestións xa se sabe que convén ser un tanto prudente, dado que os prazos relativos a Función Pública adoitan atrasarse notablemente, xa se sabe.

ADHESION POR PARTE DO SINDICATO  SEPGA AO ACORDO DE VETERINARIOS

En relación con esta cuestión, dado o convenio que ASVEF mantén con SEPGA, considérase fundamental que  SEPGA póidase adherir ao acordo, e en tal sentido preguntouse anteriormente ao director  xeral, dada a postura doutros sindicatos asinantes, que alegan, na súa liña habitual de obstrución, que  SEPGA non se pode adherir.

Neste sentido, ante os argumentos que expón  ASVEF, @teniendo en cuenta o contido do devandito acordo, O  DX indica que en absoluto haberá problemas para incluír a  SEPGA na Comisión de Seguimento, pero que vía máis difícil que se puidese asinar o acordo,

Ante este comentario alegouse que non vemos a razón dado que é un acordo que afecta fundamental e unicamente a persoal funcionario, dado que o persoal laboral réxese polo Convenio Colectivo Único da Xunta e por tanto non pode existir inconvenientes por parte doutros sindicatos.

O DX indicou que o revisarían a fondo pero que, se así era, non deben existir inconvenientes, emprazándonos a indicarnos esta cuestión no futuro, e será unha cuestión sobre a que estaremos vixiantes, posto que de momento non temos noticias.

OUTRAS CUESTIÓNS

Alegouse en favor de mellora de prazas en distintos ámbitos, aínda que o  DX indica que iso é máis ben unha cuestión de cada unha das Consellerías.

En calquera caso, por parte de  ASVEF indicouse que, dado que a  RPT da Consellería de  Sanidade está en proceso de revisión e pendente de aprobación, por parte de  ASVEF manifestouse:

-Que existen deficiencias en prazas de coordinación naqueles matadoiros onde existe un elevado número de veterinarios, posto que todos contan co mesmo nivel e por tanto non se pode esixir a ningún dos mesmos un labor que non se reflicte no seu posto e praza.

-Que se evidencia en xeral a unha falta de estrutura adecuada nos servizos veterinarios de  Saúde Pública, debido a que existe un déficit en prazas de coordinación e dirección, de nivel 25 e 26 nesa consellería, que permitan mellorar a tarefa que leva a cabo, ademais de permitir unha adecuada promoción e carreira administrativa.

Ante a explicación de  ASVEF o director  xeral interesouse e tomou nota, pero indicando novamente dicindo que é unha cuestión de Consellerías

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra