DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA MEDIO RURAL EN RESPOSTA AS ALEGACIONS SEPG


21-05-2022

foto  DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MEDIO RURAL EN RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SEPGA

A consellería do Medio Rural remitiu a SEPGA unha serie de documentación en resposta as alegacións presentadas e se ten establecido un novo periodo para presentar alegacións para esta próxima semana.

Xuntamos a documentación presentada que non obstante non parece aportar xustificacións ou argumentos distintos aos que indicaban na súa primeira proposta.

En concreto persiste a modificación do FOGGA que marxina e perxudica a profesión veterinaria, non aclara nin argumenta a política de reparto de persoal nas delegacións provinciais e oficinas comarcais nas que se reduce persoal para logo crear unha pequena unidade móbil, e parece persistir na política de crear multitude de xefaturas de servizo de libre designación alegando motivos variados e peculiares que case sempre atañen a calquera funcionario non só a xefes de servizo, a pesares de que o método habitual debe ser o de concurso.

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  C/ Echegaray nº 10 2º Izda. - Pontevedra
36002 - Pontevedra