CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS FUNC


24-06-2020

foto  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS FUNCIONARIOS DE LA XUNTA DE GALICIA Y EL  SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE GALICIA

O pasado 18 de xuño, dando cumprimento a un dos puntos da orde do día aprobada na pasada asemblea de ASVEF, asinouse por parte dos Presidentes do Sindicato de Empregados Públicos de Galicia, SEPGA e a Asociación de Veterinarios Funcionarios de Galicia, ASVEF, o documento que recolle os puntos do Convenio Marco de colaboración entre ambas organizacións.

Materialízase desta maneira, a posibilidade de representación directa da nosa profesión nas Mesas de negociación sindical.

No seu punto cuarto, recóllese a posibilidade de pertenza conxunta a ambas as organizacións sen que iso supoña incremento económico algún.

Fotografías:

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  C/ Echegaray nº 10 2º Izda. - Pontevedra
36002 - Pontevedra