Alegacións á proposta de RPT do FOGGA


26-05-2022

foto  Alegaciones a la propuesta de RPT, de Medio Rural , FOGGA

Con data 25 de abril, preséntanse por Asvef  novas alegacións á  RPT de Medio Rural,  FOGGA.

Trasladamos a nosa desconformidade pola  desproporcionalidad de prazas que se ofertan en exclusiva á escala de Agrónomos (45)  fronte ás que se ofertan á escala de Veterinarios (5), á falta de solidez na que se basean as memorias para xustificar esta situación e por tanto, a necesidade, debidamente argumentada, de levar a  cabo unha corrección aumentando as prazas para a escala de veterinarios.

Ver documento anexo.

Fotografías:

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra