LISTAS PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACION LEI 20/2021


07-09-2023

foto  LISTAS PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACION LEY 20/2021

No DOG do pasado cinco de setembro publicouse aa Resolución do 1 de setembro de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A1).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230905/AnuncioG0597-290823-0001_gl.html

 

No que atinxe á escala veterinaria, poñemos a vosa disposición os diferentes listados que presentan relación en canto a nosa profesión respecto da resolución anteriormente mencionada.

 

Saúdos.

Más Info
    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra