REUNIÓN NO MINISTERIO DE SANIDADE


13-03-2024

foto  REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE SANIDAD

Mañá 14 de marzo, membros da Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) reuniranse co Director Xeral de Saúde Pública e Equidade en Saúde e a Directora Xeral de Ordenación Profesional, na que estarán presentes membros de ASVEF e do sindicato de Empregados Públicos de Galicia, SEPGA.

Nesta reunión, expoñeranse as seguintes cuestións de importancia para a profesión veterinaria no ámbito das administracións públicas:

  • Recoñecemento real da Veterinaria como profesión sanitaria en todos os ámbitos sociais e administrativos de actuación.
  • Promoción da Veterinaria de Saúde Pública, entendida como o conxunto de accións encamiñadas a protexer a saúde da poboación humana fronte a perigos biolóxicos, físicos, químicos ou nutricionais derivados da vida animal ou das súas producións.
  • Incorporación e desenvolvemento das competencias da Veterinaria de Saúde Pública e Comunitaria dentro da carteira básica de servizos comúns do Sistema Sanitario Público a través dos correspondentes Servizos Rexionais de Saúde.
  • Integración no Sistema Nacional de Saúde de todos os Veterinarios que desenvolven actividades de control sanitario oficial do ámbito da Veterinaria de saúde pública.
  • Creación e desenvolvemento dunha especialidade propia, Veterinaria de Saúde Pública e Comunitaria, dentro do modelo de formación especializada en ciencias da saúde establecido na Lei de Ordenación das Profesións Sanitarias.
  • Desenvolvemento efectivo do artigo 24 da Lei 33/2011, Xeneral de Saúde Pública, considerando Centros Sanitarios para todos os efectos aos centros de traballo dos veterinarios, creando á súa vez unha REDE DE VIXILANCIA TEMPERÁ DE ZOONOSIS E INDICADORES DE SAÚDE a partir de devanditos centros veterinarios.
  • Desenvolvemento efectivo do rexistro nacional de profesionais sanitarios para a profesión Veterinaria.
  • Recoñecemento e desenvolvemento da carreira profesional do veterinario como persoal sanitario nos mesmos termos que o resto de persoal sanitario do Sistema Nacional de Saúde.

 

Ademais tamén se reivindicará a inclusión da licenciatura de veterinaria entre as licenciaturas/graos previos mediante a creación dun novo título de especialista en ciencias da saúde confrome á Lei 44/2003 de Profesións Sanitarias, denominado Laboratorio Clínico, que substituiría aos títulos de Análises Clínicas e Bioquímica Clínica, que en calquera caso, consideraríanse equivcalentes ao novo título.

 

Desta forma reitérase o compromiso e o traballo en aras da mellora da profesión veterinaria na administración pública que levan a cabo ASVEF e SEPGA, de forma real, con visión da profesión no ámbito do concepto ONE HEALTH, para conseguir un verdadeiro recoñecemento da nosa profesión, tan falta de defensores e promotores da mesma no resto da Administración Pública e a súa contorna. Informaremos das circunstancias que se deriven da devandita reunión. Saúdos.

 

Escoitar

 
    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra