RESOLUCIÓN por la que se convocan para la elección de destino provisional a las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo 2020


20-06-2023

foto  RESOLUCIÓN por la que se convocan para la elección de destino provisional  a las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo 2020

Publicadas en la web de Función Pública:

RESOLUCIÓN pola que se convocan para a elección de destino provisional as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de veterinarios (subgrupo A1), convocado pola Resolución do 10 de decembro de 2020. 

RESOLUCIÓN pola que se convocan a elección de destino provisional ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 005 do grupo I, titulado/a superior veterinario/a.

Como información de importancia respecto a los plazos a seguir cabe destacar:

"Para o acceso á aplicación informática para a elección de destino, a Dirección Xeral da Función Pública remitirá ás persoas aspirantes un correo electrónico co usuario e a clave de acceso á aplicación do proceso selectivo.  

No prazo máximo de dous (2) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, a persoa aspirante, no suposto de que non recibise correctamente o seu usuario e clave, deberá poñerse en contacto co servizo informático da Dirección Xeral da Función Pública, no teléfono 881 999 883, para que se lle faciliten os datos necesarios.  

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágrafo anterior, abrirase un prazo de cinco (5) días hábiles para que as persoas aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema electrónico, os destinos ofertados por orde de prelación." 

 

Conviene tener en cuenta estas circunstancias para todas aquellas personas implicadas en este proceso.

 

Saludos.

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra