RESUMO DA REUNION NO MINISTERIO DE SANIDAD


19-03-2024

foto  RESUMEN DE LA REUNION EN EL MINISTERIO DE SANIDAD

A Executiva Federal da Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) mantivo un encontro na sede do Ministerio de Sanidade, en Madrid, co Dr. D. Pedro Gullón, Director Xeral de Saúde Pública, e con Dona Celia Gómez, Directora Xeral de Ordenación Profesional, no que se lles transmitiron as nosas propostas para reverter a situación de debilidade do Sistema Nacional de Saúde na abordaxe proactivo de problemas de saúde prevenibles mediante intervencións de protección e promoción da saúde (saúde pública), poñendo como exemplos as enfermidades emerxentes ou reemergentes, incluídas as participadas por vectores artrópodos, que son obxecto de interese en saúde pública nestes momentos, as resistencias aos antimicrobianos ou outros problemas de saúde moi prevalecentes relativos aos estilos ou hábitos de vida, e destacando o papel relevante que niso debe xogar o veterinario tendo en conta de que a súa formación científica permítelle facer unha abordaxe integral que axudaría enormemente a detectar, controlar, diminuír ou eliminar riscos para a Saúde Pública.

Á reunión asistiu, por parte de ASVEF e SEPGA, a nosa compañeira Maria Elena Reguera Campos, inspectora veterinaria de Saúde Pública, e vicepresidenta de FESVET.

As conclusións da reunión sintetízanse en que se debería avanzar de forma rápida na inclusión da profesión veterinaria na interprofesional de laboratorios, ao figurar como profesión capacitada mediante a creación dun novo título de especialista en ciencias da saúde (Lei 44/2003 de Profesións Sanitarias), denominado Laboratorio Clínico, que substituiría aos títulos de Análises Clínicas e Bioquímica Clínica.

Respecto ao resto de cuestións expostas principalmente ao redor da consideración da profesión veterinaria como profesión sanitaria e as aplicacións prácticas e institucionais derivadas da devandita consideración, haberá que ir avanzando dado que se observan certas reticencias e dificultades. Con todo, se queremos que a profesión veterinaria obteña o posicionamento social e o recoñecemento como profesión, debemos perseverar para traballar tanto no presente como no futuro da profesión, tanto os que actualmente desempeñamos labores veterinarios na administración como aqueles que teñan un percorrido profesional máis longo debido á súa idade

Desta forma, desde ASVEF e SEPGA, a través de FESVET participa nas inquietudes e necesidades presentes e futuras en todos aqueles ámbitos aos que podamos alcanzar e aos que ayudeis mediante o esforzo conxunto.

Podedes obter máis información acerca dos temas tratados nas seguintes ligazóns, así como no documento que se anexa.

 

https://fesvet.es/2024/03/18/fesvet-traslada-sus-demandas-al-director-gral-de-salud-publica-y-equidad-y-a-la-directora-gral-de-ordenacion-profesional/

https://www.portalveterinaria.com/salud-publica/actualidad/43195/fesvet-reafirma-sus-demandas-para-abordar-problemas-de-salud-publica-integrando-a-los-veterinarios-en-el-sistema-nacional-de-salud.html

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra